azl-musk

AZL begeeft zich als organisatie in de sterk veranderende pensioenomgeving. Deze blijvende verandering, de complexiteit en de druk op kosten vraagt om zowel standaardisering/automatisering als om een organisatie die ‘agile’ en lerend is. Om dit laatste te bereiken ontwikkelt AZL een werkstijl die gebaseerd is op kennisdeling, samenwerking, open communicatie en initiatief nemen. Om deze werkstijl optimaal te ondersteunen en te stimuleren heeft AZL een actviteitsgerelateerde werkomgeving gerealiseerd. Hierdoor waren ze ook in staat om gehuurde panden af te stoten en zich in zijn totaliteit te huisvesten in drie gebouwen op haar campus. Bijzondere aan de werkstijl en bijbehorende omgevingen is dat zij samenwerking, creatieve en innovatieve activiteiten vorm te hebben gegeven in een variatie van bijzondere voorzieningen zoals een plaza voor ontspanning en informeel samenwerken, een forum voor conferentie en presentaties , een atelier voor projectmatig creatief werken en de gymzaal als vrije creatieve ruimte. AZL is hiermee klaar voor de toekomst.