MUSK innovation works

Door digitalisering en robotisering én veranderende organisatiemodellen ontstaan vele vernieuwingen, zowel binnen als buiten organisaties. Waar in de vorige eeuw nieuwe businessmodellen en het creëren van nieuwe producten en markten zorgvuldig werd voorbereid, vindt tegenwoordig een omgekeerde beweging plaats. Door de onbegrensde mogelijkheden van de informatietechnologie kunnen goedkoop producten en diensten worden ontwikkeld, in de markt gezet en stapsgewijs, klantgericht en razendsnel uitgebouwd tot grote successen. Ook binnen bestaande ondernemingen ontstaan nieuwe verdienmodellen met exponentiele groeimogelijkheden door de inzet van nieuwe organisatie- en innovatietechnieken, zoals Agile en Skunk en natuurlijk gebruikmakend van versnellende technologieën. Zij weten daarbij vaak de creativiteit en het (be)denkvermogen van de hele organisatie te benutten en zijn zodoende snel en beweeglijk. Innovatieroutine wordt als het ware als een kerncompetentie toegevoegd. Het is onze overtuiging dat ondernemingen dit momentum niet kunnen negeren en de kans moeten grijpen om de werkstijl aan te scherpen en de kerncompetenties uit te breiden in het belang van de continuïteit van de onderneming.

MUSK innovation works focust op de innovatiegerichte werkstijl. Door middel van een co-creatieve aanpak wordt snel en actiegericht innovatieroutine aangeleerd naast de reguliere bedrijfsvoering. We richten ons daarbij op het:

  • Aanpassen van condities die voorwaardelijk zijn voor aansturen en aanjagen van creativiteit;
  • Aanleren en inpassen van programma’s waardoor creativiteit, samenwerking en empowerment kunnen gedijen;
  • Creëren en inpassen van innovatie-stimulerende en -faciliterende omgevingen.
taart-3

Onze aanpak is methodisch, organisch en gericht op snel ondernemen van acties. Ingrepen zijn direct zichtbaar en hebben een voelbaar positief effect binnen uw organisatie. De toekomst is nu!

Ontwikkelgebieden
Condities
condities

Om innovatie tot routine te verheffen zullen de condities daarvoor gunstig moeten zijn. Een organisatiestructuur die een vrije en veilige context biedt stimuleert het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid. De vrijblijvendheid zal moeten verdwijnen en resultaatgerichte samenwerking wordt de nieuwe standaard

Programma's
programmas

Als je in vorm wil komen en blijven moet je daarvoor trainen. Het gaat om het laten ontstaan van ideeën, optimalisaties, nieuwe producten, doelgroepen en markten. Musk helpt met het structureel inpassen van relevante en interactieve programma’s zoals bijvoorbeeld Beweeglijk Werken, Brainstorm+, Vergaderen Bestaat Niet Meer en Productontwikkelsprints.

Omgevingen
omgevingen

De dynamiek van de beweeglijke, creatieve en innovatiegerichte organisatie functioneert niet in een statische en hiërarchische omgeving. Een flexibele en activiteit gerelateerde fysieke en digitale omgeving moet innovatie, samenwerking en inspiratie versterken; met zijn allen aan het werk in een slimme hightech samenwerkplaats.

Aanpak

Voor het verankeren van innovatie als kerncompetentie binnen uw organisatie is geen universele blauwdruk voorhanden. Hierbij spelen vele factoren een rol, zoals uw product, markt, structuur en cultuur maar ook het innovatievermogen van uw organisatie. Om de juiste mix te vinden van ingrepen en toevoegingen doorlopen we samen met uw organisatie een aantal concrete stappen.

Na een analyse met MUSK Web Analytics bepalen we samen de innovatiestrategie. Deze geeft inzicht in op welke gebieden de ingrepen en toevoegingen het meeste effect zullen hebben. Per effectgebied worden de condities, programma’s en omgevingsfactoren bepaald. Deze brengen we samen in een inhoudelijk, concreet en organisatorisch plan. Na planvorming gaan we over tot implementatie. Het uiteindelijke doel is om innovatieroutines in te slijten.

musk-aanpak

Wie is wie

MUSK innovation works is een bundeling van ervaring en expertise van twee professionals. Beiden hebben ze hun sporen reeds verdiend in de advisering en realisatie van Nieuwe Manieren van Werken en Werkstijl ontwikkeling. Het vergroten van de autonomie en condities voor betere samenwerking als resultante van een NMW implementatie zien zij nog steeds als een basis voor de noodzakelijke beweeglijkheid van een organisatie. De organisatie van de innovatie is hierop een logisch vervolg en verdieping.

THAMAR KEULEN

 Mei 1971
‘s-Gravenhage – Schinveld
thamar-keulen

Hogeschool Zuyd | Geëngageerd, analytisch, ontdekkend en mensgericht | ‘Het bedenkvermogen van een groep is vele malen groter dan van een individu’| Semler, Google Ventures, Bauhaus | ‘Bewegen kan alleen wanneer je ruimte hebt’

blackhouse-logo-wit
+31 655 871 746

PIERRE BUIJS

September 1959
Heerlen – Valkenburg aan de Geul
pierre-buijs

 Creatief, Onconventioneel, Vasthoudend, Nieuwsgierig | Alfa, Elon, Steve en Ken | ‘Iets relevants bedenken en daarvoor gewaardeerd worden maakt je trots. Op jezelf en op je bedrijf.

Gouden combinatie.’

creovate_logo
+31 681 638 456

EEFJE KOUTERS

Mei 1980
Brunssum
eefje

International Business UM| Open-minded, pragmatisch analytisch, sensitief, integer met een gezonde dosis relativerings- en doorzettingsvermogen | Beeldende kunst |‘Als er een manier is om het beter te doen, vind die dan.’

blackhouse-logo-wit
+31 6 801 599 20